+38(048) 737-44-66
Алгиз

Є.С.Хижняк, О.О.Козлов

Між Адвокатським об’єднанням «АЛГІЗ» та Факультетом адвокатури Національного університету «Одеська юридична академія» укладено меморандум про співробітництво.

 

Основними напрямами співробітництва є:

 • Створення належних умов для підвищення рівня практичної підготовки здобувачів вищої освіти факультету адвокатури шляхом організації стажування в Адвокатському об’єднанні;
 • Створення належних умов для проходження здобувачами вищої освіти факультету адвокатури навчальної та інших видів практики в Адвокатському об’єднанні;

  адвокаты Алгиз

  В.І.Семенов, Є.С.Хижняк, О.О.Козлов

 • Залучення представників Адвокатського об’єднання до процесу розробки та перегляду освітніх програм факультету адвокатури;
 • Організація спільних комунікаційних заходів (конференцій, семінарів, круглих столів тощо), спрямованих на підвищення рівня правової проінформованості як працівників Адвокатського об’єднання, так і науково-викладацького складу і здобувачів вищої освіти факультету адвокатури;
 • Є.С.Хижняк, О.ОКозлов

  Залучення представників Адвокатського об’єднання до викладацької та наукової діяльності, розроблення тестів, навчально-методичних та інших матеріалів

 • Створення можливостей для підвищення кваліфікації науково-педагогічними працівниками, які забезпечують викладання дисциплін на факультеті адвокатури в Адвокатському об’єднанні