Чинні процесуальні кодекси України містять положення про те, що при виборі і застосуванні норми права до спірних правовідносин суд враховує висновки щодо застосування норм права, викладені у постановах Верховного Суду.

Однак, враховуючи нестабільність судової практики, досить поширеними є випадки винесення судами касаційної інстанції судових рішень, які протирічать одне одному, З огляду на зазначене у практикуючих юристів виникає закономірне питання: «Яку саме правову позицію слід використовувати при побудові стратегії судового захисту?»

У постанові від 30.01.2019 у справі №755/10947/47 Велика Палата Верховного Суду спробувала відповісти на таке запитання, зазначивши, що незалежно від того, чи перераховані всі постанови, у яких викладена правова позиція, від якої відступила Велика Палата Верховного Суду, суди під час вирішення тотожних спорів мають враховувати саме останню правову позицію Великої Палати Верховного Суду.

Джерело Судово-Юридична Газета