Адвокат звернувся до Генеральної прокуратури із адвокатським , у якому просив надати інформацію про наявність кримінальних проваджень щодо його клієнта, із зазначенням їх номерів, кваліфікації дій тощо.

Генеральна прокуратура відмовила у надані такої інформації мотивуючи таку відмову тим, що відповідно до норм ст. 24 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» при виникненні необхідності в отриманні інформації чи документів у зв`язку з наданням правової допомоги сторонам чи учасникам кримінального провадження позивач має право звернутися у межах та спосіб, передбачених КПК України.

Адвокат із таким рішенням суб’єкту владних повноважень не погодився і подав до суду позов у порядку адміністративного судочинства.

Судами першої та апеляційної інстанції позовні вимоги було задоволено.

Натомість Генеральна прокуратура відстоюючи свою правоту вирішила оскаржити вказані рішення в касаційному порядку.

На думку Генеральної прокуратури, оскільки запитувана в адвокатських запитах інформація створюється в результаті розслідування кримінальних проваджень, то відповідно спірні правовідносини, що виникли між сторонами у справі, є кримінально-процесуальними, а не публічно-правовими. Отже, суди першої та апеляційної інстанцій безпідставно відмовили в задоволенні клопотання про закриття провадження у справі та дійшли помилкового висновку про те, що цей спір має публічно-правовий характер.

В свою чергу Велика Палата розглядаючи цей юрисдикційний спор стала на бік адвоката та у своїй постанові зазначила, що згідно ст. 24 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» адвокатський запит — письмове звернення адвоката до органу державної влади, органу місцевого самоврядування, їх посадових та службових осіб, підприємств, установ і організацій незалежно від форми власності та підпорядкування, громадських об`єднань про надання інформації, копій документів, необхідних адвокату для надання правової допомоги клієнту.

Наведеним критеріям відповідають відомості про можливу протиправну діяльність особи, одержані органом досудового слідства у порядку реалізації своєї правоохоронної функції, задокументовані і внесені до ЄРДР.

При цьому підстава для відмови в наданні позивачу запитуваної ним інформації на абзац четвертий частини першої статті 24 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» без зазначення про те, що Генеральною прокуратурою стосовно клієнта позивача провадиться досудове розслідування у кримінальних провадженнях, за якими до ЄРДР внесені відомості про вчинення кримінальних правопорушень є протиправною.

Джерело Протокол