+38(048) 737-44-66

Верховний Суд опублікував огляд актуальної судової практики застосування норм про субсидіарну відповідальність у справах про банкрутство.

Судовою палатою для розгляду справ про банкрутство КГС ВС здійснено Огляд практики застосування Верховним Судом норм про субсидіарну відповідальність у справах про банкрутство на основі судових рішень, внесених до ЄДРСР протягом січня 2018 року – квітня 2020 року.

Субсидіарна відповідальність – це додаткова відповідальність осіб, які разом з боржником відповідають за його зобов’язаннями у випадках, передбачених, зокрема, Законом про банкрутство.

Згідно з приписами частини першої статті 619 Цивільного кодексу України договором або законом може бути передбачена субсидіарна (додаткова) відповідальність іншої особи поряд із відповідальністю основного боржника як різновид цивільно-правової відповідальності.

Норма про субсидіарну відповідальність за доведення до банкрутства вже існувала в Законі України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом».

Зазначений Закон втратив чинність з введенням в дію Кодексу України з процедур банкрутства (КУзПБ), частиною другою статті 61 якого визначено, що під час здійснення своїх повноважень ліквідатор має право заявляти вимоги до третіх осіб, які відповідно до законодавства несуть субсидіарну відповідальність за зобов’язаннями боржника у зв’язку з доведенням його до банкрутства.

Положення частини п’ятої статті 41 Закону про банкрутство та частини другої статті 61 КУзПБ є тотожними, тому наведена в Огляді судова практика застосування норм про субсидіарну відповідальність у справах про банкрутство наразі є актуальною.

Джерело Закон і Бізнес