Зазначення в посадовій інструкції, що посада пов’язана з повною матеріальною відповідальністю, саме по собі не доводить факту укладення з таким працівником договору про повну матеріальну відповідальність.

У справі №333/7160/17 Касаційний цивільний суд констатував, що з відповідачем був укладений договір про повну матеріальну відповідальність, коли він перебував на посаді експедитора. Згодом особу було переведено на посаду менеджера зі збуту.

Перша інстанція, з якою погодився апеляційний суд, виходила з посадової інструкції менеджера зі збуту. У ній зазначалося, що на працівника покладено обов’язок продажу продукції, а його посада віднесена до сфери застосування повної матеріальної відповідальності.

Також суди попередніх інстанцій взяли до уваги те, що договір про повну матеріальну відповідальність, підписаний особою на посаді експедитора, не був розірваний після переведення. Відповідач був присутнім під час проведення інвентаризації, повністю погоджувався з виявленою нестачею, будь-яких зауважень не висловлював, частково погасив заборгованість.

Однак суди не встановили такої обов’язкової умови, як виконання роботи відповідно до професії, безпосередньо пов’язаної зі зберіганням, обробкою, продажем (відпуском) довірених цінностей. Адже договір, укладений з ним як експедитором, не може поширюватись і на посаду менеджера зі збуту, яка відсутня в Переліку посад і робіт, з якими можливе укладення договору про повну матеріальну відповідальність.

Джерело Закон і Бізнес