Державній реєстрації підлягає заявлене право, і здійснюється вона суб’єктом державної реєстрації не за власною ініціативою, а на підставах, встановлених законом, зокрема на підставі заяви особи, за якою проводиться реєстрація права. Тобто відносини у сфері державної реєстрації речового права виникають саме між суб’єктом звернення за такою послугою та суб’єктом, уповноваженим здійснювати відповідні реєстраційні дії, передає прес-служба суду.

Якщо в результаті державної реєстрації права власності за третьою особою — суб’єктом звернення за послугою порушується (не визнається, оспорюється) право власності позивача, то виникає спір про цивільне право. Ця особа і має бути належним відповідачем у спорі про скасування запису про проведену державну реєстрацію речового права, адже наслідки вирішення такого спору судом безпосередньо впливають на зміст і стан цього права.

Васильківська міська рада Київської області звернулася до суду на захист права власності на земельні ділянки до відповідача — Васильківської районної ради Київської області як особи, за якою зареєстровано право власності на ті ж самі земельні ділянки. Справи у спорах між органами місцевого самоврядування, що виникають з правовідносин, у яких ці органи є учасниками цивільних відносин та реалізують повноваження власника майна, не мають ознак публічно-правового спору та належать до юрисдикції господарських судів.

Тобто цей спір виник із майнових відносин приватноправового характеру і його існування не залежить від того, чи додержав вимог законодавства суб’єкт державної реєстрації прав, роблячи відповідний запис. Суди попередніх інстанцій дійшли помилкового висновку про те, що спір про право власності на земельні ділянки між двома суб’єктами цивільних відносин, які не перебувають між собою у відносинах влади та підпорядкування, належить до юрисдикції адміністративних судів і необґрунтовано відмовили у відкритті провадження у справі в порядку господарського судочинства з цих мотивів.

Джерело Судебно-Юридическая Газета