Фабула судового акту: В обґрунтування позовних вимог ТОВ зазначило, що договір може бути розірвано або за згодою сторін, або за рішенням суду, або у випадках, встановлених у самому договорі, як-то ненадання нового посиленого сертифіката (сертифікатів) відкритого ключа замість скасованих або зміна місця реєстрації. Між тим, у відповідача не було жодних з наведених підстав для розірвання договору в односторонньому порядку.

В обґрунтування касаційної скарги ОДПІ посилалася на призупинення дії договору про визнання електронних документів у зв’язку з отриманням інформації від оперативного управління ГУ ДФС про відсутність позивача за податковою адресою.

Листом ОДПІ з метою вирішення питання щодо продовження дії договору про визнання електронних документів просила позивача терміново надати до податкового органу докази функціонування офісу за адресою державної реєстрації та копії документів на підтвердження наявності основних фондів необхідних для здійснення господарської діяльності зареєстрованих КВЕДів підприємства.

Згідно зі статтею 14 Закону України «Про електронні документи та електронний документообіг» електронний документообіг здійснюється відповідно до законодавства України або на підставі договорів, що визначають взаємовідносини суб’єктів електронного документообігу. Використання електронного документа у цивільних відносинах здійснюється згідно із загальними вимогами вчинення правочинів, встановлених цивільним законодавством.

Відповідно до частини першої статті 626 Цивільного кодексу України (далі — ЦК України) договором є домовленість двох або більше сторін, спрямована на встановлення, зміну або припинення цивільних прав та обов’язків.

Згідно зі статтею 651 ЦК України зміна або розірвання договору допускається лише за згодою сторін, якщо інше не встановлено договором або законом.

Договір може бути змінено або розірвано за рішенням суду на вимогу однієї із сторін у разі істотного порушення договору другою стороною та в інших випадках, встановлених договором або законом. Істотним є таке порушення стороною договору, коли внаслідок завданої цим шкоди друга сторона значною мірою позбавляється того, на що вона розраховувала при укладенні договору.

У разі односторонньої відмови від договору у повному обсязі або частково, якщо право на таку відмову встановлено договором або законом, договір є відповідно розірваним або зміненим.

Частиною першою статті 654 ЦК України визначено, що зміна або розірвання договору вчиняється в такій самій формі, що й договір, що змінюється або розривається, якщо інше не встановлено договором або законом чи не випливає із звичаїв ділового обороту.

Отже, одностороннє розірвання договору означає односторонню волю сторони угоди, яка має право на вчинення таких дій, що, у свою чергу, передбачає доведеність з боку управленої сторони наявності обставин, з якими умови договору пов’язують можливість реалізації права однієї із сторін на одностороннє розірвання договору.

Джерело Протокол