Фабула судового акту: Загальними нормами ст. 395 КПК України визначено, що апеляційна скарга на ухвалу слідчого судді може бути подана протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Однак кримінальним процесуальним законом на відміну від господарського, цивільного процесуальних кодексів та Кодексу адміністративного судочинства України не конкретизовано вид оголошуваної ухвали (повна чи «скорочена») з дня оголошення якої починається апеляційний строк.

У даній справі захисник звернувся із апеляцією на ухвалу слідчого судді про відмову у задоволенні його скарги на рішення органу досудового розслідування та одночасним клопотанням про поновлення строку на апеляційне оскарження.

При цьому вказане клопотання було вмотивовано тим, що 4 травня 2018 року було проголошено лише резолютивну частину ухвали слідчого судді, а повний її текст — 10 травня 2018 року. Відсутність повного тексту судового рішення тягне за собою необізнаність про обставини, які суд визнав установленими із посиланням на докази, а також мотиви, з яких суд виходив при постановленні такого рішення, що унеможливлювало подачу апеляційної скарги у строк до 10 травня 2018 року.

Натомість апеляційним судом у задоволенні вказаного клопотання було відмовлено.

З таким рішенням апеляційного суду Об’єднана палата Касаційного кримінального суду не погодилась.

Обґрунтовуючи своє рішення ОП ККС вказала на наступне.

Положеннями ч. 1 ст. 117 КПК України визначено, що пропущений із поважних причин строк повинен бути поновлений за клопотанням заінтересованої особи ухвалою слідчого судді, суду.

Як вбачається з матеріалів кримінального провадження, ухвала слідчого судді постановлена з викликом захисника, який був присутнім в судовому засіданні під час прийняття відповідного рішення.

Таким чином, відповідно до п. 3 ч. 2 ст. 395 КПК України строк на апеляційне оскарження захисником ухвали слідчого судді обчислюється з дня оголошення вказаної ухвали.

При цьому відповідно до вимог ч. 1 ст. 376 КПК України судове рішення проголошується негайно після виходу суду з нарадчої кімнати.

Отже дата оголошення судового рішення пов`язується з датою виходу суду з нарадчої кімнати і саме з цієї дати, яка зазначається у вступній частині ухвали, розпочинається перебіг строку на апеляційне оскарження.

Зважаючи на те, що постановлення ухвали слідчим суддею не пов`язане з вирішенням справи по суті, а рівень складності скарг, які передаються на розгляд слідчим суддям, зазвичай не є таким, що потребує значного часу для складання ухвали щодо їх вирішення, оголошення слідчим суддею в порядку ч. 2 ст. 376 КПК України лише резолютивної частини ухвали має місце переважно у виняткових випадках та жодним чином не впливає на визначений процесуальним законом порядок обчислення строку апеляційного оскарження.

У випадку необізнаності у заінтересованих осіб з мотивами прийнятого слідчим суддею рішення, вказане за їх клопотанням може бути визнано поважною причиною пропуску строку апеляційного оскарження та підставою для його поновлення в порядку, передбаченому ч. 1 ст. 117 КПК України.

Джерело Протокол