Питання захисту прав у сфері земельних правовідносин досі залишається важливим та актуальним. Розглядаючи питання порушення державою прав, гарантованих Конвенцією про захист прав людини та основоположних свобод, Європейський суд з прав людини часто присуджує певну справедливу сатисфакцію як відшкодування завданої шкоди.

Ця практика цікава тим, що такі рішення є певним орієнтиром для національних судів, які мають користуватися «тарифами» ЄСПЛ, передає «Закон і Бізнес» з посиланням на «ECHR.Ukrainian Aspect», згадуючи рішення у справі «Артур Іванов проти Росії».

7 лютого ЄСПЛ ухвалив два рішення, що стосувалися визначення справедливої сатисфакції у зв’язку із порушенням майнових прав заявників на землю.

Так, справа «Арсовскі проти Колишньої Югославської Республіки Македонія» (заява № 30206/06) стосувалася питання справедливої сатисфакції щодо експропріації земельної ділянки, яка належала заявникам, на користь приватної компанії з метою видобування мінеральної води. У своєму основному рішенні від 15.01.2013 Євросуд постановив, що мало місце порушення статті 1 Протоколу № 1 Конвенції і присудив відшкодування моральної шкоди. Останнє рішення стосувалося питання справедливої сатисфакції щодо матеріальної шкоди, яка, на думку високих суддів мала становити 15 000 євро спільно.

У справі «Стояновскі та інші проти Колишньої Югославської Республіки Македонія» (№ 14174/09) також вирішувалося питання справедливої сатисфакції щодо матеріальної шкоди. Скарга стосувалася процедури реституції, в якій заявники безуспішно претендували на частину земельної ділянки, яка була конфіскована в їх покійного предка. Основне рішення було ухвалене 23.10.2014. Цього разу суд постановив, що Колишня Югославська Республіка Македонія повинна була передати у володіння заявників земельну ділянку на тій самій території, що і земельна ділянка №. 2943/6, характеристики і цінність повинні були бути максимально наближені до ділянки №. 2943/6; якщо Колишня Югославська Республіка Македонія не в змозі виконати це зобов’язання, вона повинна виплатити заявникам спільно 19 тис. євро відшкодування матеріальної шкоди.