У судовій практиці існують різні правові позиції стосовно застосування норм кримінального процесуального закону при перегляді в касаційному порядку ухвал суду апеляційної інстанції про відмову у відкритті провадження за апеляційними скаргами на судові рішення, постановлені за заявою про роз`яснення судового рішення судом першої інстанції.

Так, Верховний Суд у складі колегії суддів Першої судової палати Касаційного кримінального суду в ухвалі від 28 травня 2019 року (провадження №51-2600ск19) та у складі колегії суддів Другої судової палати Касаційного кримінального суду в постанові від 15 листопада 2018 року (провадження №51-4983км18) дійшов різних висновків щодо застосування однієї і тієї ж норми права у подібних правовідносинах.

У справі №645/3612/15-к Верховний Суд, обґрунтовуючи своє рішення, зазначив, що з огляду на системне тлумачення положень ст. 380 КПК України роз`яснено може бути рішення, постановлене по суті кримінального провадження, а ухвалу місцевого суду від 13 березня 2019 року до таких рішень законом не віднесено, її постановлено під час судового провадження в суді першої інстанції до ухвалення судових рішень по суті.

Натомість, постановою від 15 листопада 2018 року (провадження №51-4983км18) Верховний Суд скасував ухвалу суду апеляційної інстанції про відмову у відкритті апеляційного провадження та призначив новий розгляд у суді апеляційної інстанції. Зазначеною ухвалою апеляційного суду було відмовлено у відкритті провадження за апеляційною скаргою на ухвалу Слов`янського міськрайонного суду Донецької області, якою відмовлено в задоволенні заяви про роз`яснення ухвали слідчого судді, постановленої під час досудового розслідування.

Своє рішення Верховний Суд мотивував тим, що ухвала апеляційного суду постановлена без урахування вимог ст. 380 КПК України, оскільки будь-яких застережень щодо неможливості вирішення питання про роз`яснення судового рішення у порядку, визначеному зазначеною статтею, кримінальний процесуальний закону не містить. Викладені порушення Верховний Суд визнав істотними порушеннями вимог кримінального процесуального закону.

З цього приводу у юридичній спільноті виникає два питання:

1) які судові рішення за змістом ст. 380 КПК можуть бути роз`яснені (всі чи лише окремі) і, зокрема, чи можуть бути роз`яснені в порядку, передбаченому ст. 380 КПК, ухвали слідчих суддів?

2) якщо ухвала слідчого судді може бути роз`яснена за правилами ст. 380 КПК, то чи підлягає апеляційному оскарженню ухвала про роз`яснення такої ухвали?

Так, об`єднана палата Касаційного кримінального суду Верховного Суду 18 листопада 2019 року розглянула справу №367/3068/17 та встановила: згідно з ч. 1 ст. 380 КПК України, якщо судове рішення, яке є результатом судового провадження та яким вирішено питання, що становило предмет його розгляду, за виключенням рішення слідчого судді апеляційного суду, ухваленого в порядку, передбаченому главою 21 КПК України, є незрозумілим, суд, слідчий суддя, який його ухвалив, за заявою учасника судового провадження чи органу виконання судового рішення ухвалою роз`яснює своє рішення, не змінюючи при цьому його зміст.

Апеляційному оскарженню, на підставі ч. 4 ст. 380 КПК України, підлягає лише ухвала суду про роз`яснення судового рішення або відмову у його роз`ясненні, постановлена за результатами розгляду заяви про роз`яснення судового рішення, якщо її предметом було судове рішення, яке підлягає роз`ясненню в порядку, передбаченому частиною 1 цієї статті.

Джерело Судово-Юридична Газета