Фабула судового акту: У  касаційному провадженні ПАТ «Філіп Морріс Україна» оскаржується процесуальна ухвала суду апеляційної інстанції щодо призначенням експертизи.

Суд касаційної інстанції звернув увагу на те, що касаційний перегляд вищезазначеної процесуальної ухвали не передбачає перевірки правильності вирішення спору по суті судом першої інстанції.

Зі змісту касаційної скарги судом касаційної інстанції встановлено, що позивач фактично не погоджується з ухвалою Харківського апеляційного адміністративного суду від 09.08.2017 щодо вирішених питань, пов’язаних з визначенням експерту питань для з’ясування, вибором експертної установи, визначенням об’єкта дослідження, розподілом судових витрат на проведення експертизи, та як наслідок — зупиненням провадження у справі.

Частина друга статті 211 КАС України (в редакції, чинній на момент вчинення судом апеляційної інстанції процесуальної дії) передбачає, що ухвали суду першої інстанції після їх перегляду в апеляційному порядку, а також ухвали суду апеляційної інстанції можуть бути оскаржені в касаційному порядку, якщо вони перешкоджають подальшому провадженню у справі.

Таким чином, процесуальним законом, чинним на момент постановлення оскарженої ухвали Харківського апеляційного адміністративного суду від 09.08.2017, а також звернення з касаційною скаргою на таке судове рішення, встановлено право на касаційне оскарження ухвал суду апеляційної інстанції окремо від судового рішення, ухваленого за наслідками апеляційного провадження, лише за умови, якщо такі ухвали перешкоджають подальшому провадженню у справі.

Так, у частині третій статті 328 КАС України (в редакції від 03.10.2017) серед переліку ухвал суду апеляційної інстанції, які можуть бути оскаржені до суду касаційної інстанції, відсутня ухвала суду апеляційної інстанції щодо призначення експертизи.

Таким чином, суд касаційної інстанції зазначає, що ухвала Харківського апеляційного адміністративного суду від 09.08.2017 в частині задоволення клопотання сторін у справі про призначення судово-економічної експертизи, призначення судово-економічної експертизи у справі, попередження експерта про кримінальну відповідальність за завідомо неправдивий висновок та за відмову без поважних причин від виконання покладених на нього обов’язків, поставлення експерту питань для з’ясування, вибору експертної установи, розподілу судових витрат на проведення експертизи, направлення матеріалів справи до експертної установи не створює перешкод для подальшого розгляду справи. Така процесуальна дія суду спрямована на дотримання принципу офіційного з’ясування всіх обставин у справі.

Джерело Протокол