ВС нагадав юрисдикцію спорів із ФГВФО

Спір щодо формування переліку вкладників банку, які мають право на відшкодування коштів за рахунок Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, належить до юрисдикції адміністративних судів.

Такого висновку дійшла Велика Палата Верховного Суду у постанові від 26 лютого 2020 року у справі № 461/2035/17, передає «Закон і Бізнес».

Позивачі звернулися до суду із вимогою визнати незаконним блокування уповноваженими особами Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію банку їхніх грошових коштів на банківських рахунках, зобов’язати відповідачів надати ФГВФО інформацію про включення позивачів до загального реєстру вкладників банку, а також стягнути на їхню користь матеріальні збитки та моральну шкоду.

Місцевий суд закрив провадження у справі виходячи з того, що вказані позовні вимоги не підлягають розгляду у порядку цивільного судочинства, а суд апеляційної інстанції залишив це рішення без змін. Відповідна постанова мотивована тим, що спір стосовно формування переліку вкладників, які мають право на гарантоване державою відшкодування коштів за вкладами за рахунок ФГВФО, затвердження реєстру вкладників для здійснення гарантованих виплат, інші питання, що стосуються депозитних коштів вкладників, є публічно-правовим та належить до юрисдикції адміністративних судів.

Вирішуючи питання юрисдикційної належності спору, Велика Палата Верховного Суду виходила з таких міркувань.

ФГВФО є державною спеціалізованою установою, юридичною особою публічного права, що виконує функції державного управління у сфері гарантування вкладів фізичних осіб. Уповноважена особа ФГВФО в цьому випадку виконує від імені ФГВФО делеговані ним повноваження щодо гарантування вкладів фізичних осіб, а тому спір стосовно формування переліку вкладників, які мають право на гарантоване державою відшкодування коштів за вкладами за рахунок ФГВФО, та затвердження реєстру вкладників для здійснення гарантованих виплат є публічно-правовим та належить до юрисдикції адміністративних судів.

Вимоги позивачів про відшкодування збитків є похідними від основних вимог і за правилами ч. 5 ст. 21 КАС України підлягають розгляду адміністративним судом, оскільки заявлені в одному провадженні з вимогою вирішити публічно-правовий спір.

Отже, заявлені позивачами позовні вимоги, які за своєю природою випливають зі спору щодо правильності нарахування та виплати ФГВФО коштів за відповідним вкладом в межах гарантованої суми відшкодування, є вимогами саме до ФГВФО, що підлягають розгляду в порядку адміністративного судочинства.

 

ФГВФЛ ищет юристов для представительства интересов в украинских и иностранных судах

Фонд гарантирования вкладов физических лиц разместил на своем сайте объявление о проведении планового квалификационного отбора по направлению «Юридические консультанты» (в том числе «Работа с активами»).

В частности, Фонд ищет юристов для представительства интересов и защиты прав неплатежеспособных банков и ликвидируемых банков в судах Украины.

Выдвигаются следующие требования к участникам. Прежде всего участники должны быть физическими лицами или физлицами-предпринимателями, но со статусом адвоката.

Участник — юридическое лицо должен иметь в своем составе минимум пятерых работников с высшим образованием, из которых как минимум три человека являются адвокатами. Указанные пять человек должны иметь опыт работы в составе участника не менее шести месяцев. Под «опытом работы в составе участника» понимается как пребывание работника в штате участника, так и предоставление услуг по гражданско-правовому договору.

Участник должен иметь валовой доход за 2017 год не менее 1,5 миллиона гривен или за первое полугодие 2018 года не менее 750 тыс. гривен.

Также у него должен быть опыт не менее одного года, предшествующего дате начала приема квалификационных предложений, представления интересов клиентов в судах по спорам по взыскании задолженности, и/или трудовым спорам, и/или делам о банкротстве, и/или уголовным делам. Необходим опыт выигранных дел в судах по соответствующим категориям споров.

Подача предложений продлится до 4 октября с.г.

Более серьезные требования выдвигаются к юридическим консультантам, которые будут заниматься представительством интересов и защитой прав неплатежеспособных банков и ликвидируемых банков в судах иностранной юрисдикции и международных арбитражах.

Участник должен иметь в своем составе не менее пяти работников с высшим образованием, из которых как минимум три человека являются адвокатами и имеют опыт работы в составе участника не менее года. Нужно иметь по меньшей мере одного сотрудника, получившего международное последипломное образование и степень магистра права иностранного высшего учебного заведения (LLM).

Ответственность участника перед третьими лицами за профессиональную деятельность должна быть застрахована на сумму не менее 5 млн гривен.

Участник (работник участника) должен иметь опыт:

— не менее трех лет оказания юридических услуг по представительству интересов юридических лиц и физических лиц в иностранных и международных судебных (арбитражных) органах;

— выигранных или продолжающихся дел в имущественных спорах в иностранных и международных судебных (арбитражных) органах в течение последних трех лет;

— представительства интересов клиентов меньшей мере по трем делам о признании и исполнении иностранного судебного (арбитражного) решения в Украине.

Подача предложений продлится до 9 октября с.г.

Источник Юридическая практика