Фабула судового акту: З прийняттям Кодексу з питань банкрутства не тільки у юридичних, а й у фізичних осіб з’явилась можливість заявляти про свою неспроможність виконувати свої боргові зобов’язання час виконання яких настав.

У зв’язку із прийняттям такої новаційної норми досить багато боржників почали цікавитись як механізмом застосування процедури визнання фізособи банкрутом так і реальними результатами судового розгляду таких справ.

Проте, у зв’язку із ти, що Кодекс з питань банкрутства було прийнято досить недавно такі спори ще не набули розповсюдження і кінцеві рішення у справах такої категорії судами до 26.03.2020 не ухвалювались.

Однак, завдяки господарському суду Запорізької області ми маємо «первую ласточку».

У даній справі боржник-фізична особа звернувся до суду із заявою про відкриття провадження у справі про неплатоспроможність фізичної особи.

Яку вмотивовано тим, що боржником з банківською установою було укладено кредитний договір на суму 88993,56 доларів США з метою придбання цінних паперів.

Проте, вказаний кредит вчасно повернуто не було у зв’язку із чим районним судом було ухвалено рішення про стягнення суми боргу на користь банку-кредитора.

У зв’язку із відсутністю майна на яке можливо накласти стягнення з метою виконання зобов’язань на користь кредитора, а також того, що наявна заборгованість за кредитним договором, що включає постійне нарахування штрафних санкцій банком, які значно перевищують суму основної заборгованості, практично унеможливлюють нормальне проживання і було подано вказану заяву.

Господарським судом вказану заяву було задоволено та постановлено відповідно ухвалу, яку вмотивовано тим, що за положеннями ст. 1 Кодексу України з процедур банкрутства боржником є юридична особа або фізична особа, у тому числі фізична особа-підприємець, неспроможна виконати свої грошові зобов`язання, строк виконання яких настав.

Відповідно до ч. 2 ст. 6 Кодексу України з процедур банкрутства передбачено, що до боржника — фізичної особи застосовуються, зокрема, процедура погашення боргів боржника. Процедура погашення боргів боржника вводиться у справі про неплатоспроможність разом з визнанням боржника банкрутом.

Нормами ч. 2 ст. 209 Господарського кодексу України визначено, що нездатність боржника відновити свою платоспроможність та задовольнити визнані судом вимоги кредиторів інакше як через застосування визначеної судом ліквідаційної процедури вважається банкрутством.

Суд дійшов до висновку, що боржник правомірно звернувся до суду з заявою про відкриття провадження у справі про неплатоспроможність фізичної особи та визнав останню банкрутом і застосував процедуру погашення боргів фізичної особи.

Джерело Протокол