Після спливу річного терміну особа, яка брала участь у розгляді справи особисто або через представника, втрачає право на апеляцію. Інших підстав для поновлення строку, крім форс-мажору, немає.

Про це нагадав Касаційний цивільний суд у справі №757/15679/16-ц. Зокрема, у постанові від 2.09.2020 зауважено, що згідно із ч.2 ст.358 Цивільного процесуального кодексу незалежно від поважності причин пропуску суд апеляційної інстанції відмовляє у відкритті провадження, якщо скарга подана після спливу одного року з дня складення повного тексту рішення.

Водночас існує тільки два винятки з цього правила: якщо скаргу подає особа, яку не було повідомлено про розгляд справи або не залученою до участі в ній, але рішення стосувалося її прав, свобод, інтересів чи обов’язків; або строк пропущений внаслідок виникнення обставин непереборної сили.

У цій справі відповідач як підставу для поновлення строку вказав, що йому не була направлена копія рішення. Утім, у матеріалах справи міститься його розписка про отримання повістки в засідання, на якому ухвалено рішення і де був присутній його представник.

У такому випадку розглядати інші доводи щодо поважності пропуску строку немає законних підстав, оскільки вони перевіряються стосовно дотримання 30-денного строку на оскарження, а не присічного річного строку.

Джерело Закон і Бізнес