Сергей Селиванов, адвокат, партнер АО ALGIZ

З початком 2019 року набули чинності зміни до абзацу другого пункту 44.7 статті 44 Податкового Кодексу України, згідно яких платник податків має право протягом 10 робочих днів з дня наступного за днем отримання акта перевірки подати контролюючому органу, що проводив перевірку, заперечення та/або додаткові документи, які підтверджують показники, відображені таким платником податків у податковій звітності.

При цьому у попередньої редакції Податкового кодексу України, цей строк рівнявся 5 робочим дням.

Також набули чинності зміни до абзацу першого пункту 56.3 статті 56 Податкового кодексу України, згідно з якими, якщо платник податків вважає, що контролюючий орган неправильно визначив суму грошового зобов’язання або прийняв будь-яке інше рішення, що суперечить законодавству або виходить за межі повноважень контролюючого органу, встановлених цим Кодексом або іншими законами України, він має право звернутися до контролюючого органу вищого рівня із скаргою про перегляд цього рішення протягом 10 робочих днів, що настають за днем отримання платником податків податкового повідомлення-рішення або іншого рішення контролюючого органу, що оскаржується.

При цьому у попередньої редакції Податкового кодексу України, цей строк рівнявся 10 календарним дням.

 

Автор: Адвокат Селіванов Сергій, ALGIZ